ייצוג בבתי משפט ובוררויות

ייצוג תובעים ונתבעים בבתי משפט והליכי בוררות בתחומי העיסוק של המשרד.

נדל"ן ומקרקעין

הסכמי מכר וקנייה של דירות (מקבלנים ויד שניה), קרקעות, מבנים ושטחים מסחריים.

ייצוג בעלי דירות ויזמים בעסקאות תמ"א 38 (חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, הריסה ובניה). טיפול בתביעות נגד יזמים או בעלי דירות על הפרת הסכם. מתן חוות דעת לבעלי דירות האם וכיצד להיכנס לעסקת תמ"א 38. ייצוג יזמים בהליכים כנגד "דייר סרבן".

עסקאות קומבינציה ובכל תביעה בקשר אליהן.

ייצוג בתביעות בגין ליקויי בניה.

הסכמי שכירות (לרבות שכירות לתקופה ארוכה אגב מכר).

הסכמים להזמנת בנייה.

רישום בתים משותפים.

ניהול תביעות בגין הפרה של הסכם מקרקעין.

פירוק שיתוף במקרקעין.

תביעת פינוי ומסירת חזקה.

ייצוג בהליכי התנגדות ועררים על פי חוק התכנון והבנייה.

ייצוג מתווכים במקרקעין בתביעות.

גיל שלישי, זהב, זקנה

מימוש זכויות ביטוח.

ייפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962.

הסדרים פנים משפחתיים בענייני העסק או הרכוש.

ייצוג בפני רשויות ומוסדות.

ייצוג בכניסה לדיור מוגן.

ייעוץ וליווי מול מוסדות הגיל השלישי.

ירושות וצוואות

ייעוץ משפטי בתחומים אלה.

עריכת צוואות לצד נאמנויות.

בקשות לצווי ירושה וצו קיום צוואה.

ייצוג בתביעות על פי חוק הירושה.

חברות ושותפויות

טיפול בהקמתן ורישומן.

הסכמים בין יזמים ובעלי מניות.

הסכמי הקצאת מניות.

הסכמים בין שותפים.

הסכמי מיזוג ורכישה.

הסכמים לרכישת או מכירת מניות או פעילות או חלקים בשותפות.

ליווי משפטי שוטף של החברה או השותפות במהלך עסקיה.

ניהול תביעות בין שותפים או בין בעלי מניות, דירקטורים וחברות ותביעות לפי חוק החברות, לרבות תביעה נגזרת ולהסרת הקיפוח.

ניהול תביעות ובקשות לפירוק חברה או שותפות, או חיסולן, פירוק מרצון של חברה או שותפות והחייאת חברה.

דיני ביטוח

עריכת הסכמים למכירת פעילות ותיקי ביטוח וייצוג מול המפקח על הביטוח. הקמת סוכנויות ביטוח וטיפול בכל ההיבט הרגולטורי.

ייעוץ למבוטחים על זכויותיהם על פי פוליסת ביטוח.

ניהול תביעות ביטוח בגין נזקי רכוש ו/או אחריות של מבטח (לא בנזקי גוף) לפצות או לשפות על פי פוליסת ביטוח (כללי או חיים).

ניהול בוררויות וגישורים

בתחומי העיסוק של המשרד אני משמש כבורר או כמגשר.

אישורים נוטריוניים

אישורים נוטריוניים מכל הסוגים בשפות העברית והאנגלית.

 

ליצירת קשר התקשרו לטלפון: 03-5610292 או 054-5361631