• עו"ד בן סימון מייצג בעלי דירה כנגד רשות מקומית על מטרד רעש שגורמים גני ילדים שמפעילה הרשות המקומית ובאותה תביעה עותרים בעלי הדירה, שהרעש בלתי סביר וחזק, לבניית קיר או מבנה אקוסטי לסילוק המטרד.
 • עו"ד בן סימון מייצג בתביעה בתחום דיני הירושה, במסגרתה עתרו יורשים ע"פ צו ירושה זר לביטול עסקת מתנה במקרקעין עם המוריש ולביטול פסק דין שניתן נגדו בעניין המתנה ובהעדר הגנה. במסגרת תביעה זו מבוקש להורות כי המקרקעין שניתנו לכאורה במתנה וניתן פסק דין בעניינם כאמור, הם מנכסי העיזבון ומתחלקים לפי צו הירושה הזר.
 • עו"ד בן סימון מייצג מתווך בתביעה להשבת דמי תיווך, בשל טענה נגדו שידע על רישום בהיתר ששונה מהייעוד של הנכס הרשום בלשכת רישום המקרקעין. בתביעה מעורבים מתווך נוסף וכן עורך הדין שייצג את הקונה.
 • עו"ד בן סימון מונה למנהל עיזבון בשל מחלוקת בין היורשים לגבי שאלת השווי של המקרקעין אותו ירשו, וכדי לטפל בהסדרים שנקבעו בצוואה לגבי עסקה שאמורה להתבצע בין היורשים.
 • עו"ד בן סימון ייצג את חברת אלקטרה בע"מ בשורת תביעות, שפסקי דין בהן תרמו רבות להסדרת התחרות בענף המעליות והיחסים החוזיים עם הדיירים, מקבלי השירות למעלית.
 • עו"ד בן סימון ייצג את חברת הבת של סלטי שמיר בתביעת "טבעול" נגדה להפרת פטנט. התביעה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים בפסק דין שהפסיק למעשה את מונופול "טבעול" בשניצל מן הצומח.
 • עו"ד בן סימון ייצג יצרנית של טחינה גולמית ("טחינה זהב") כנגד מי שהתקשר עימה בהסכם למכירת מפעלה והפרו. העניין הגיע עד לבית המשפט העליון וכל תביעות לקוחותיי התקבלו לרבות לגבי ערך המניות שלא הוקצו בחברה החדשה, הפסדי הפעלה, הוצאות מימון, הפסד שכר עבודה והחזר השקעות.
 • עו"ד בן סימון ייצג יורשים של מבוטחת שנפטרה ממחלת הסרטן, שהתברר שהייתה חולה במחלת הסרטן עת נעשה לה ביטוח חיים. היורשים קבלו את סכומי הביטוח, עת הוכח שטופס הויתור על סודיות רפואית מולא ברשלנות על ידי המבטח וכי המבוטחת כלל לא פעלה להסתיר את מחלתה מהמבטח.
 • עו"ד בן סימון ייצג קבלן נגד בעלי מגרש שהפרו את הסכם הקומבינציה, באי רישום הזכויות ע"ש הקבלן ורוכשי דירותיו. טענת הקבלן התקבלה ובעלי המגרש חוייבו במלוא הפיצוי המוסכם.
 • עו"ד בן סימון ייצג בעלי צמודי קרקע הגובלים עם בית משותף, שדייריו בקשו למקם מכפילי חנייה מול שטח גינותיהם של בעלי צמודי הקרקע, במסגרת בנייה על פי תמ"א 38. ההתנגדות של בעלי צמודי הקרקע נדחתה ובמסגרת הדיון בועדת הערר המחוזית בוטלו המכפילים שתוכננו והקבלן חוייב בבניית חניון תת קרקעי/מחסנית בשטח הבית המשותף.
 • עו"ד בן סימון ייצג קבלן שנקלע לקשיים ושרכש חומרי בניין מצד ג'. צד ג' החליט להתעמר בלקוח שלי ולתבוע ממנו בשיעורים קטנים, של מספר עשרות אלפי ש״ח כל פעם, חוב שהגיע לכ- 400 אש"ח. הוחלט לא להתגונן מפני התביעה הראשונה ושיתקבל פסק דין לטעון למעשה בית דין על מלוא הסכום כשתוגש התביעה השנייה. הטענה התקבלה בתביעה השנייה שאכן הוגשה ובית המשפט המחוזי בת"א אשר זאת בערעור.
 • עו"ד בן סימון ייצג את "סלטי שמיר" בתביעת סלטי שטראוס שעיצבו/חיקו אריזה מעוצבת לסלטיהם. סלטי שמיר החליטו לאמץ את האריזה המעוצבת לסלטיהם. שטראוס טענה להטעיה וגנבת עין בשימוש באריזה הדומה לשלה. בית המשפט קבל את טענת סלטי שמיר שאין לסלטי שטראוס זכויות באריזה כשלעצמה וכי האמור על המדבקות שעליה, הוא שמסייע לצרכן לזהות את היצרן ולא עיצוב האריזה כשלעצמו.
 • עו"ד בן סימון ייצג מתווך דירות בתביעה כנגד צד ג' שטען שהמתווך זייף את חתימתו על הסכם התיווך. המתווך, בשל האמון שנתן הקבלן בגרסת צד ג' בעניין הזיוף, סולק מהפרויקט בו הייתה לו בלעדיות על מכירת הדירות. תביעת המתווך בעילת לשון הרע התקבלה במלואה וצד ג' חויב לשלם לו דמי תיווך על הדירה שרכש, לפצות המתווך על דירות שהקבלן סירב לשלם כי סילק את המתווך מהפרויקט, לפצות על הפסד רווח שנגרם למתווך על כל הדירות בפרויקט שלא הספיק לתווך ולפצות על עגמת הנפש והצער שנגרמו למתווך.
 • עו"ד בן סימון ייצג איש עסקים שרכבו נגנב במהלך משא ומתן לקראת עריכת ביטוח לרכב. הרכב נגנב עוד בטרם שלם הלקוח שקל אחד כדמי ביטוח למבטח. חברת הביטוח קבלה את עמדתי ושילמה את שווי הרכב ללקוח ביום גנבתו.
 • עו"ד בן סימון ייצג ספקים של משרד הביטחון שתבעו את המגיע להם מהמשרד בגין שירותים שסופקו על ידם. התביעה התנהלה בשלוש ערכאות- בתי משפט השלום, המחוזי והעליון- והוחזרה לבסוף לדיון מלכתחילה בבית משפט השלום, שהסתיים בפשרה לפיה שילם המשרד ללקוחותיי סכומים נכבדים עבור שירותיהם.
 • עו"ד בן סימון ייצג איש עסקים בתביעה נגדו לפנות את עסקו מנכס ששכר, לאחר שצד ג' רכש את אותו נכס מבעליו, משכיר הנכס לאיש העסקים שייצגתי. טענת איש העסקים שצד ג' התחייב כלפיו בעל-פה למכור לו נכס אחר, במקום זה ששכר, נדונה בבית משפט השלום ובהליכי גישור ובוררות פוצה איש העסקים במספר מאות אלפי ש"ח על כל נזקיו, לרבות בגין אי-קיום ההתחייבות כלפיו- למכור לו נכס אחר שבבעלות צד ג'.
 • עו"ד בן סימון ייצג לקוח שרכש רכב יוקרה של יבואן מוביל בישראל, ממי שהתחזה כמורשה למכירת רכביו של היבואן בישראל ופשט את הרגל. הלקוח שילם למתחזה את מלוא התמורה בגין הרכב מבלי שקיבל אותו. לאחר הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים הגענו לפשרה עם היבואן לפיהם יוכל הלקוח לרכוש את אותו רכב או רכב יוקרתי ממנו, בהנחה מפליגה של מספר משמעותי של עשרות אחוזים.