דברים בשבחן של ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב והוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים

לקבלת אישור לתוכנית בניה על היזם להגיש בקשה להיתר לוועדה מקומית לתכנון ובנייה שתפקידה לאשר או לשנות או לדחות את הבקשה בהתאם לחוק. על החלטות הועדה המקומית במקרים אלו ניתן להגיש ערר לוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה שיכולה אף היא לאשר או לשנות או לדחות את החלטת הוועדה המקומית ולתת היתר בתנאים שנראים לה. הרכב וועדת הערר כולל עו"ד (שהוא יו"ר ועדת הערר), נציג הגוף המתכנן של המחוז, אדריכל ומתכנן ערים ונציג ציבור.

יזם נדל"ן מטבעו רוצה למכסם את אחוזי הבניה ו- "למתוח" את הפרויקט כמה שיותר, לכן באפשרותו להגיש בקשה להיתר שלוקחת בחשבון הקלות על פי התב"ע, תקנות סטייה ניכרת והקלות לפי תמ"א 38 (במקרה המתאים). תפקיד הוועדה המקומית במקרה זה לשים גבולות לבקשה על פי החוק, האינטרס הציבורי, הכדאיות הכלכלית של הפרויקט והתנאים הפיזיים והתכנוניים של הפרויקט.

הציבור מצידו מוזמן להגיש התנגדויות לוועדה המקומית, שיכולה לקבלן או לדחותן. הציבור אינו מוזמן להשמיע את דברו בפני הוועדה והכול נעשה ככלל בכתב, הן ההתנגדות והן ההחלטה בה.

לאחרונה הגיע תיק שהיה לי בו עניין אישי בו, להחלטה בפני ועדת ערר מחוזית של מחוז תל אביב.

תחילת התיק הייתה בבקשת היזם מהוועדה המקומית להקים שני בניינים בני 7.5 קומות כל אחד, שבכל בניין 21 דירות ובסך הכול 42 דירות בפרויקט, שמניבים כ- 70 מקומות חנייה, כלומר היזם בקש לקבל 3.5 דירות חדשות על כל דירה בבניין הישן שתיהרס.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים החליטה, גם על סמך ההתנגדויות שהוגשו לה, שלא לקבל את הבקשה ולהקטין את נפח הבנייה לשני בניינים של 15 דירות כל אחד, בני 6.5 קומות כל אחד (כולל קומת עמודים) ובסך הכול 30 דירות, בין היתר בעקבות ההתנגדויות שהוגשו לה ושחלקן התקבלו, כלומר אישרה יחס של 2.5 דירות חדשות לכל דירה בבניין הישן שתיהרס.

ייאמר לזכותה של הועדה המקומית שהיא הזמינה לדיון בהתנגדויות את כל הקשורים לבקשת היזם ואשר גובלים עם החלקה הרלבנטית לבנייה.
בערר שהוגש לוועדת הערר של מחוז תל אביב ע"י היזם ודיירים המתגוררים בסביבת החלקה מושא הבניה, דחתה ועדת הערר את ליבת ערר היזם – לקבלת יחס דירות של 1:3 - ותמכה בהחלטת הועדה המקומית.

יצוין, כי חברי ועדת הערר ביקרו במקום, בחנו את הסביבה, בחנו את אחיזת הטענות במציאות, הסיקו מהביקור את המסקנות הראויות ויישמו אותן בהחלטתם באופן ברור ומובן.

אמנם היו בהחלטה נקודות שאני חולק עליהן ומפריעות לי, אך תפקודן והתנהלותן של הוועדות בעניין הסב לי תחושה, שגם עם אלה התוצאה בסדר ודי מאוזנת.

עוד דבר, זימון המתנגדים לדיון בהתנגדויותיהם בוועדה המקומית וביקור חברי ועדת הערר בשטח מושא הבנייה כאמור, מוסיפים לא רק לאמון הציבור בהליך בפני הוועדות אלא גם לאמון הציבור בהחלטותיהן.

ואחרון, יש למצות בוועדות הנ"ל את הזכות להתנגד ולטעון ללא מורא, ללא חשש ותוך עמידה על זכויות צודקות, ראויות ומוגנות.


הכותב עו"ד יואב בן סימון מתמחה ומייצג בעסקות ובתביעות מקרקעין ובהתנגדויות להקלות ולשימוש חורג (דיירים והן יזמים) בפני הוועדות הנ"ל.